> เกี่ยวกับครูประทีป ระงับทุกข์ > ครูบ้านนอก
> ผลงานทางวิชาการ( ครูเชี่ยวชาญ) > ครูไทย
> ความภาคภูมิใจ 1 > หนังสือพิมพ์มติชน
> ความภาคภูมิใจ 2 > หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
> ความภาคภูมิใจ 3 > หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
> ความภาคภูมิใจ 4 > วิจัยฉบับเต็ม
> ความภาคภูมิใจ 5 > สมาคมครู-ผู้ประกอบการช่างเชื่อม
> รายงานผลการปฏิบัติงาน > ชมรมครูผู้ตรวจสอบงานเชื่อม
> เที่ยวปักกิ่ง 1 2548 > คลังสื่อ CAI
> เที่ยวปักกิ่ง 2 2555 > เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
> เวียดนาม > หลวงพ่อพุทธทาส
> ภูหินร่องกล้า
ร่วมประกวดสื่อการเรียนรู้ ICT เพื่ออาชีวศึกษา ระดับภาค ได้รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1
> พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
> น้ำตกทีลอซู
> กรมอุตุนิยมวิทยา
> สุขาลอยน้ำ > บ้านและสวน
> สึนามิ บ้านทะเลนอก (มกราคม 48) > การจัดสวนแบบต่าง ๆ
> พัฒนาครู เชื่อมMIG/MAG(53) > งานเชื่อมแบบ Thermite
  > งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม
  > งานเชื่อมอาร์กแก๊สคลุม(MIG)
> ผลงานครูเชี่ยวชาญ ปี 49-52 > งานเชื่อมโลหะ 2-1
> ผลงานครูเชี่ยวชาญ ปี 52-53 > งานเชื่อมโลหะ 2-2
> ตัวอย่างรายงานการใช้ 1 > งานเชื่อมโลหะ 2-3
> ตัวอย่างรายงานการใช้ 2 > งานเชื่อมโลหะ 2-4
> ตัวอย่างรายงานการใช้ 3 > งานเชื่อมโลหะ 2-5
> ตัวอย่างรายงานการใช้ 4
เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดนครนายก
> งานเชื่อมโลหะ 2-6
> ตัวอย่างรายงานการใช้ 5 > งานเชื่อมโลหะ 2-7
> ข้อสังเกตผลงานวิชาการ > งานเชื่อมโลหะ 2-8
> ตารางเงินเดือนครู > งานเชื่อมโลหะ 2-9
> พรบ.อาชีวศึกษา > ตารางเหล็ก
> วิจัยความพึงพอใจสื่อครูธงชัย > การผลิตเส้นลวด(Flash)
>เอกสาร ID Plan > การผลิตเหล็ก(Flash)
> วิจัยเอกสาร ครูสุภาภรณ์ > เตาหลอม(Flash)
> สอน Photo Shop > การรีดร้อน(Flash)
> เรียน Swishmax > การผลิตเหล็ก2(Flash)
> ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม
> การหล่อแบบต่อเนื่อง(Flash)
> ตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก 1
> การผลิตท่ออกซิเจน(Movie)
> ตรวจสอบด้วยผงแม่เหล็ก 2
> งานเชื่อมโลหะ 1(เนื้อหา)
> ตรวจสอบด้วยน้ำยาแทรกซึม
เป็นคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556 โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์กรุงเทพมหานคร
> ตำแหน่งท่าเชื่อม (CAI)
> ตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง
> ความสามารถในการเชื่อม (CAI)
> ตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี 1
> วีดีโอความปลอดภัยในงานเชื่อม
> ตรวจสอบด้วยภาพถ่ายรังสี 2
> วีดีโอเครื่องเชื่อมไฟฟ้า
  > การเชื่อมไฟฟ้าลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์
  > วีดีโองานเริ่มต้นอาร์ก
  > วีดีโองานเชื่อมต่อแนวเชื่อม
  > วีดีโองานเชื่อมเดินแนวท่าราบ
msn spaces graphics
> วีดีโองานเชื่อมท่า 1F
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
> วีดีโองานเชื่อมท่า 2F
> วีดีโองานเชื่อมท่า 3F
> วีดีโองานเชื่อมท่า 4F
> วีดีโองานเชื่อมท่า 1G
-อันตรายที่เกิดจากงานโลหะแผ่น
เป็นคณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียน การสอน จังหวัดจันทบุรี
> การปฎิบัติเชื่อมอย่างปลอดภัย
-เครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น
 
-เครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น (2)
-ตะเข็บที่ใช้ในงานโลหะแผ่น
-การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย
-เขียนแบบแผ่นคลี่เส้นขนานและเส้นรัศมี
-งานบัดกรีอ่อน
 
เว็บไซต์เกี่ยวการศึกษา
นำเสนอผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม (กดเพื่อดู Presentration)
กิจกรรมที่ผ่านมา

- อันตรายที่เกิดจากงานเชื่อมไฟฟ้า
- กระบวนการเชื่อมไฟฟ้า
- เกี่ยวกับอาเซียน
- เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
- ข้อมูลเกี่ยวอาเซียน
- ลวดเชื่อมไฟฟ้า
-รูปเกี่ยวกับอาเซียน
- อัตรายที่เกิดจากงานเชื่อมแก๊ส
- แหล่งข้อมูลเกี่ยวอาเซียน
- กระบวนการเชื่อมแแก๊ส
- True ปลูกปัญญา อาเซียน
- เครื่องมือ อุปกรณ์ในงานเชื่อมแก๊ส
- กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ
- ลวดเชื่อมแก๊ส
- เรียนรู้ภาษาอาเซียน
- ตำแหน่งท่าเชื่อม และรอยต่องานเชื่อม
- สถานที่ท่องเที่ยวในอาเซียน
- การประกอบอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- งานแล่นประสาน